Home » O NAS

O NAS

Dobrodošli v Inštitut Discimus Lab

Discimus Lab podpira izobraževanje/usposabljanje in spodbuja večjezičnost; njegove praktične dejavnosti se osredotočajo na koncepte CLIL/CLIiG v kombinaciji s predmeti STEM, analognimi in digitalnimi, v celotni vertikali izobraževanja, od vrtca do poklicnega izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja. Ponudba je namenjena izobraževalnim ustanovam in podjetjem saj je zlasti na področju poklicnega izobraževanja vse več povpraševanja po strokovnem in tehničnem jezikovnem izobraževanju. Discimus Lab z “Agencijo DAMN” ponuja rešitve na področju trženja, spletnega in grafičnega oblikovanja ter 3-D video produkcijo za namene izobraževanja in jezikovnega usposabljanja.

Na podlagi

  • desetletja izkušenj in strokovnega znanja na področju mednarodnega izobraževanja (dr. sc. Monica Hühner/skupna ustanoviteljica in dr. phil. Gerald Hühner/vodja projekta)

in

  • • razvoja in usmerjanja uporabe digitaliziranih orodij pri pedagoško-didaktičnem delu (Andrej Lončarič/DAMN)

partnerji želijo v prihodnje skupaj uresničevati svoja prizadevanja, razvijati in ponujati sodobno in v prihodnost usmerjeno izobraževalno delo ter ga izvajati v spodbudnih kontekstih.

Ker imajo partnerji

  • strokovne kompetence in kompetence maternih govorcev v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku
  • • in njihova že obstoječa ustrezna mreža sega daleč preko meja Slovenije in srednje jugovzhodne Evrope (SVE) v mednarodni, zlasti nemško in angleško govoreči prostor,

iz tega razloga bodo prihodnje skupne dejavnosti usmerjene v mednarodno uskladitev.

Partnerja se strinjajo, da bodo

  • • oblikovali digitalizirane in v širšem smislu poglobljene izobraževalne možnosti,
  • • uvedli ali vzpostavili ustrezne tehnične zmogljivosti in potrebno znanje,
  • • ponudili nastale koncepte širši mednarodni javnosti in jih izvajali s sodelujočimi partnerji

Ti predpogoji bodo lahko zagotovili izobraževalno delo tudi v prihodnje, če bi bilo v času nepredvidljivih okoliščin, kot v okviru corona pandemije , ovirano “klasično” izobraževalno delo v neposrednem srečanju med akterji izobraževalnega procesa.

ZTi pojmi vključujejo – v najširšem pomenu besede – tudi rešitve s področja umetne inteligence/AI, ki s podporo algoritmov skrajšuje ali podpira proizvodne procese in procese odločanja (npr. “decision-making/DecAid”).

Hkrati so pedagoško-didaktične dejavnosti še vedno namenjene skoraj vsem področjem družbe.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.