Home » O nas

O nas

Discimus Lab podpira izobraževanje/usposabljanje in spodbuja večjezičnost; njegove praktične dejavnosti se osredotočajo na koncepte CLIL/CLIiG v kombinaciji s predmeti STEM, analognimi in digitalnimi, v celotni vertikali izobraževanja, od vrtca do poklicnega izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja. Ponudba je namenjena izobraževalnim ustanovam in podjetjem. Zlasti na področju poklicnega izobraževanja je vse več povpraševanja po strokovnem in tehničnem jezikovnem izobraževanju.
Na podlagi
• desetletja izkušenj in strokovnega znanja na področju mednarodnega izobraževanja (dr. sc. Monica Hühner/skupna ustanoviteljica in dr. phil. Gerald Hühner/vodja projekta) in
• razvoju in usmerjanju uporabe digitaliziranih orodij pri pedagoško-didaktičnem delu
partnerji želijo v prihodnje skupaj uresničevati svoja prizadevanja, razvijati in ponujati sodobno in v prihodnost usmerjeno izobraževalno delo ter ga izvajati v spodbudnih kontekstih.
Ker ima ekipa
• strokovne kompetence in kompetence maternega govorca v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku
• in njuna že obstoječa ustrezna mreža sega daleč prek neposredne regije Slovenije in srednje jugovzhodne Evrope (SVE) v mednarodni, zlasti nemško in angleško govoreči prostor,
prihodnje skupne dejavnosti bodo zato usmerjene v mednarodno uskladitev.
Ekipa si prizadeva
• oblikujejo digitalizirane in v širšem smislu poglobljene izobraževalne možnosti,
• uvedli ali vzpostavili ustrezne tehnične zmogljivosti in potrebno znanje,
• ponudili nastale koncepte širši mednarodni javnosti in jih izvajali s sodelujočimi partnerji
Ti predpogoji bodo lahko zagotovili izobraževalno delo tudi v prihodnje, če bi bilo v času nepredvidljivih okoliščin, kot v okviru pandemije Corona, ovirano “klasično” izobraževalno delo v neposrednem srečanju med akterji izobraževalnega procesa.

To spletno mesto uporablja piškotke, da vam zagotovi najboljšo možno uporabniško izkušnjo. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).