Home » PROJEKTI

PROJEKTI

Medijska pismenost je ključni pogoj za samostojno in uspešno delovanje. Kako ločiti “novice” od “lažnih novic”? Kako raziskati dejstva in številke? Kako voditi intervju? Kako napisati in objaviti vznemirljivo in napeto besedilo?

V želji po doseganju teh kompetenc Discimus Lab trenutno ponuja projekt “Jugend schreibt (Mladina piše)” v sodelovanju z IZOP-Institutom/Aachen in Frankfurter Allgemeine Zeitung/FAZ za mrežo osnovnih in srednjih šol v regiji Ptuj/Slovenija ter podpira projekt v Koprivnici, Ogulinu in Zagrebu na Hrvaškem. Tovrstni medijski projekti so bili do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja sprva na voljo le v Nemčiji. Dr. Gerald Hühner je nato leta 1996 v Gyönku/Madžarska v sodelovanju s Süddeutschen Zeitung prvič zasnoval projekt “Zeitung in der Schule (Časopis v šoli)” za pouk nemščine kot tujega jezika in ga uspešno izvedel tudi v praksi. Ta “pionirski dosežek” (Dr. Gernot Sittner, takratni odgovorni urednik Süddeutschen Zeitung), ki povezuje evropsko medkulturno razsežnost, delo z mediji v teoriji in praksi ter sodelovanje z zunajšolskim partnerjem z vseh področij družbenega življenja, ” se je razvil daleč preko meja prvotnega projektnega območja”. (Peter Brand, generalni direktor IZOP-Instituta, 18.11.2009). Projekt trenutno poteka vsako leto od 1. 2. do 31. 1. naslednjega leta.

– Novinarsko delo je na voljo za:

  • – tiskane medije
  • – TV
  • – Radijske oddaje
  • – socialni mediji

– Delavnice so del novinarskega dela.

Primeri iz arhiva projekta:

https://www.gerald.huehner.org/hr/medien.htm

https://www.gerald.huehner.org/ptuj/eu.htm

SchreibenOhneGrenzen

S konceptom “CLIL Robotika od vrtca do poklica©” se želimo odzvati na velike izzive in priložnosti, ki jih prinaša današnja pospešena uporaba robotike in umetne inteligence. CLIL je kratica za “vsebinsko in jezikovno integrirano učenje”. V tem primeru je vsebina robotika. Jezik je lahko kateri koli tuji jezik, v našem primeru po možnosti nemščina in angleščina. Splošno znano dejstvo je, da je učenje jezikov za otroke v zgodnjem otroštvu še posebej enostavno. Iz tega razloga ponujamo tečaje robotike v nemščini od vrtca in neprekinjeno do poklicnega/strokovnega usposabljanja.

“CLIL-ovo prvenstvo v robotiki”, ki ga trenutno ponujamo na Hrvaškem in v Sloveniji ter ima široko mednarodno perspektivo, je zaključek vsakega letnega projekta. Na prvenstvu sodelujejo lokalne ekipe, ki jih sestavljajo osnovne in srednje šole ali gimnazije s po 6 učenci/dijaki. Lokalne ekipe podpirata po dva učitelja na šolo, eden iz oddelka za nemščino in eden iz oddelka za STEM.

IZVLEČEK IZ KONCEPTA, ZAŠČITENEGA Z AVTORSKIMI PRAVICAMI:

“Navedeni predlogi se najprej nanašajo na prostovoljno in dodatno ponudbo za delo z otroci in mladostniki, dijaki ter vajenci/stažisti. Program se lahko izvaja v dogovoru z učitelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. V vertikalnem napredovanju koncept nadgrajuje raven znanja od preprostih do naprednih kompetenc za zaposlitev.
Sprva ponudba podaja le okvir, ki se lahko izvaja različno glede na
– institucionalne zahteve
– infrastrukturo
– velikost skupine
– predhodno znanje
– interese (delovne skupine ali posameznih učencev/študentov)
– časovne specifikacije (urnik, omejitev)
– itd
se lahko izvajajo različno. Vendar pa ta pristop ni le posledica različnih danih situacijskih kontekstov, temveč tudi pedagoškega načela “aktivnega učenja”. Učitelji delujejo kot spodbujevalci, ki dajejo spodbudo in podporo. Na kratko: gre za “učenje s pomočjo delom”.

Ta projekt za spodbujanje srečanja mladih z nemščino kot lingua franca v regiji je leta 2011 začel Dr. Gerald Hühner in se od takrat naprej izvaja vsako leto. Doslej so sodelovale šolske ekipe iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Slovenije in Ukrajine. Za naslednji turnir so svojo udeležbo prav tako napovedale ekipe iz Bosne in Hercegovine, Italije in Švedske.

Otvoritveno tekmo turnirja tradicionalno odigra “Ekipa evropskih rokometnih diplomatov/TED”, ekipa diplomatov iz sodelujočih držav, proti “Zentral-Europäische Schüler (srednjeevropski študenti)/ZEUS”, mešani študentski ekipi, ki jo sestavljajo študenti iz sodelujočih držav.

Iz razlogov corona pandemije je bilo deseti jubilejni turnir treba večkrat prestaviti. Nov datum dogodka bo objavljen takoj, ko bo situacija to dopuščala.

Primeri iz arhiva projekta:

https://www.gerald.huehner.org/hr/dafc.htm

https://www.dafcup.org/

Discimus Lab je pripravil koncept za promocijo predmetov STEM v nemškem jeziku, ki se bo izvajal čezmejno v regiji CSEE.. Koncept je registriran v skladu z zakonom o avtorskih pravicah.

IZVLEČEK IZ KONCEPTA, ZAŠČITENEGA Z AVTORSKIMI PRAVICAMI:

“Nemško govoreča regija STEM CSEE
Promocija matematike, naravoslovja, računalništva, tehnike in tehnologije, od vrtca do poklica; zlasti za dekleta in mlade ženske. V ospredju je nemščina kot lingua franca. Gre za boj proti pomanjkanju kvalificiranih delavcev. Koncept je namenjen za individualno in strukturno podporo.
Ozadje:
Roboti so že dolgo prisotni. Evropa pa je v nevarnosti, da izgubi stik z razvojem v Aziji in ZDA na področju robotike/avtomatizacije/umetne inteligence. Prednost majhnih držav, kot sta Slovenija in Hrvaška, katerih meja gradi omenjeno jedro regije STEM, je v tem, da se lahko z inovativnimi koncepti prožno odzivajo na spremembe ter delujejo kot pionirji in neke vrste “vzorniki”. V kombinaciji z znanjem in izkušnjami iz drugih, predvsem nemško govorečih držav, lahko dosežejo uspešne sinergijske učinke, ki lahko vplivajo daleč prek njihove regije. (…)!”

Program DecAid je navdihnila disertacija Monice Hühner o uporabi analitičnega hierarhičnega procesa (AHP) v kmetijstvu.

Analitični hierarhični proces (AHP) je večkriterijska metoda odločanja, katere algoritem je osnova za program DecAid.

Preizkusite program DecAid: https://decaid.eu/

Hvaležni smo za vse konstruktivne povratne informacije.

Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).