Home » Naše storitve

Naše storitve

Za podporo dela v šolah.

Ponujamo:

 •  svetovanja

– zasebno poučevanje

 •  priprave na izpit

– podpora priprav na izpite iz nemškega jezika

 •  konverzacijske vaje
 •  Tečaji so namenjeni posameznikom ali skupinam

To vključuje tudi:

 • Slušno razumevanje
 • Bralno razumevanje
 • sporazumevalne vaje
 • vaje za pisno sporazumevanje

Vsi tečaji so zasnovani v kontekstu šole, študija, vsakdanjega življenja in poklica.

 •  Jezikovni tečaji za posameznike ali skupine
 •  Specifične teme in čas po dogovoru
 •  Različne metode
 •  Gradivo tečaja: Shakespeare v škatli z orodjem
 •  Posvetovanje/svetovanje
 •  Podpora pri administraciji

­ Registracija in odjava registracije

­ davčna vprašanja

­ zadeve v zvezi z zavarovanjem

 •  Storitve

Tečaji so za šole brezplačni.

Zaposleni v Discimus Lab že več kot 20 let zagotavljajo profesionalne storitve lektoriranja:

 •  neumetnostnih in literarnih besedil
 •  učbeniških enot ali celotnih učbenikov za nemščino kot tuji jezik
 •  izpitnih nalog
 •  reklamnih sporočil

Institut Discimus Lab je trenutno vključen v opravljanje ustnih izpitov iz “poslovne nemščine” na Univerzi v Mariboru/Sloveniji in v zunanje ocenjevanje nemške mature na Hrvaškem.

Gerald Hühner že desetletja deluje kot pripovedovalec za predstavitve podjetij in druge dokumentarne filme.

Med drugim pripoveduje naloge za slušno razumevanje za učbenike in izpite iz nemščine kot tujega jezika.

V zadnjem desetletju Gerald Hühner deluje kot pripovedovalec za predstavitve podjetij in druge filmske dokumentacije.

­- Dokumentacijo

– ­ Oglaševalska besedila/promocijo

­ Rap/Slam poezijo

 •  Produkcija video (3-D)
 •  Simulacija
 •  „potopitev v jezik“
 •  Rešitve za e-učenje
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.